Filtrax NO3 50g woreczek- redukcja NO3 ZOOLEK

  • Dodaj recenzję:
  • ZL-30486
  • Producent: Zoolek
  • Dostępność: Dostępne
  • szt.
  • 7,11 zł

Filtrax NO3 50g woreczek- redukcja NO3 ZOOLEK


Zoolek Filtrax NO3 - jest woreczkiem przepływowym który zawiera wysokospecjalizowany, selektywny anionit w postaci chlorkowej, którego zadaniem jest wyłapywanie niepożądanych w akwarium jonów azotanowch także w obecności innych anionów (np. siarczanowych). W czasie wymiany jony azotanowe zawarte w wodzie wymianie są na jony chlorkowe anionitu. Woreczki można regenerować i nadają się do wielokrotnego użycia.

Do czego służy Filtrax NO3?

Azotany są końcowym produktem przemiany azotowej białek i mocznika, które gromadzą się w akwarium z rybami. Są znacznie mniej niebezpieczne niż amoniak (NH3) i azotyny (NO2-) powstające we wcześniejszych etapach przemiany. Jednak, gdy stężenie jonów azotanowych przekracza 40 mg/l mogą stać się przyczyną gwałtownego wzrostu glonów, a z dalszym wzrostem zawartości działają szkodliwie na organizm ryb. Filtraxy NO3- umożliwiają ograniczenie stężenia azotanów w wodzie akwarium bez konieczności kłopotliwej wymiany wody. Woreczek przepływowy umożliwia usunięcie nie mniej niż 1g azotanów (NO3-), co oznacza, że w akwarium o pojemności 50 l i zawartości NO3- 40 mg/l spowoduje obniżenie stężenia do 20 mg/l.

Jak używać Filtrax NO3?

Woreczek umieszcza się w akwarium w miejscu największego przepły-wu wody. Wykorzystanie zdolności wymiennej następuje w czasie od kilku godzin do 1-2 dni, zależnie od intesnsywności przepływu wody. Kontroli zawartości azotanów dokonuje się przy użyciu Zoolek Aquatest NO3.

Jak renegenerować Filtrax NO3?

Zużuty woreczek umieszcza się na 1 dobę w 200 ml 10 %-owego roztworu soli kuchennej niejodowanej. Następnie należy go wypłukać w czystej wodzie i ponownie umieścić w nowym roztworze soli jak poprzednio na ok. 2 godziny i ponownie wypłukać.

Cena dotyczy jednej saszetki 50g wysyłanej w woreczku strunowym.

Do kontroli działania prepartu Filtrax NO3 polecamy, używać testów kropelkowych do pomiaru stężenia azotanów (NO3). Pozwoli to szybkie wykrycie momentu, w którym należy poddać preparat regeneracji.