Zoolek Aquatest K

  • Dodaj recenzję:
  • AQUATESTK
  • Producent: Zoolek
  • szt.
  • 28,82 zł

Zoolek Aquatest K test kropelkowy do oznaczania poziomu potasu K w wodzie akwariowej.

Potas to jeden z niezbędnych makroelementów potrzebnych roślinom do prawidłowego wzrostu. Jest to ważny składnik organizmów roślinnych stanowiący aktywator wielu enzymów. Jego zawartość w suchej roślinie wynosi zwykle około 1%. Potas wpływa na równowagę osmotyczną i jest regulatorem pracy aparatów szparkowych. Należy do pierwiastków mobilnych, co oznacza, że jego niedobory są widoczne najwcześniej na najstarszych częściach rośliny. Pozbawione potasu liście żółkną, a zbiegiem czasu pojawiają się na nich dziury. Dlatego utrzymujący się deficyt, może doprowadzić do odpadania liści. Dla większości roślin wystarczającym stężeniem potasu w wodzie jest 10 - 20 ppm (mg/litr), dużo większ stężenie. mimo iż nie wykazuje toksycznego działania, może upośledzić wchłanianie innych pierwiastków, takich jak magnez czy wapń. Zużycie potasu uzależnione jest w głównej mierze od ilości roślin i tempa ich wzrostu.


Metoda pomiaru Aquatest K

Metoda pomiaru Aquatestem K polega na ilościowym określeniu zmętnienia, którego intensywność jest tym większa, im większe jest stężenie jonów potasowych w badanym roztworze. Pomiar powinien odbywać się w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, jednakże nie należy na probówkę pomiarową kierować bezpośrednio światła o dużej intensywności.

Wynik testu może być zawyżony w przypadku kiedy w wodzie występują związki amonowe. Taka sytuacja w przypadku "dojrzałych" zbiorników jest mało prawdopodobnea, ale może zaistnieć w przypadku nawożenia związkami amonowymi. W celu uniknięcia błędu pomiarowego można wykonać przed oznaczeniem potasu pomiar stężenia związków amonowych za pomocą Aquatestu NH3.

Skład zestawu Zoolek Aquatest K:

- dwie palstikowe probówki z naniesionymi dwoma skalami. Skala od 1 do 10 ml służy do odmierzania objętości próbki wody i ewentualnego jej rozcieńczania, natomiast skala w zakresie od 3 do 25 ppm (mg/l) służy do odczytania wyniku pomiaru.
- strzykawka
- łyżeczka
- instrukcja
- pojemniczek z odczynnikiem
- butelka z wodą demineralizowaną
- wzorzec z obrazkową instrukcją postępowania

Zawarte w teście odczynniki pozwalają na wykonanie około 25 pomiarów. Test do wykorzystania w akwariach słodkowodnych.